divendres, 22 de gener del 2016

INCIDÈNCIA ECONÒMICA D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A UNA POBLACIÓ.

2014-08-09 18:02


Per valorar la incidència que pot suposar en l’economia local, analitzarem primer el perfil de l’autocaravanista.

La majoria d’usuaris d’autocaravanes són propietaris, si bé cada cop més està ampliant l’oferta de lloguer. Són persones que en el seu temps lliure o vacacional busquen autonomia, contacte amb la natura i convivència i aspectes lúdics i culturals dels pobles pels que passa.
El seu perfil sol ser el d’una persona major de 40 anys, amb un poder adquisitiu mitjà alt i que viatja fins a 200 dies a l’any, amb una mitjana de 20.000 quilòmetres, i un estada mínima d’un a dos dies.

Sobre l’estada una autocaravana a un àrea, volem destacar que l’estada màxima que permet la llei de turisme de la generalitat és de 48 hores seguides i que no es podrà realitzar una nova estada en el recinte fins que no hagin transcorregut un mínim de 24 hores. Aquesta norma afavoreix la itinerància i per tant que un àrea petita pot rebre una gran afluència d’autocaravanes.

En la nostre recerca en trobat pocs estudis econòmics fiables i actualitzats sobre la incidència en l’economia local d’un àrea d’utocaravanes, pel que estrapolarem les dades del que ens ha semblat més representatiu i fiable, es tracta del Informe de la primera trobada d’utocaravanes de la ciutat de Girona l’any 2012.

La forma de poder mesura la incidència econòmica d’una manera fiable va ser demanar als autocaravanistes assistents a l’esdeveniment tots els tiquets de les compres o visites realitzades a la ciutat.

Van assistir a la trobada 135 autocaravanes on viatjaven 320 persones ( 280 adults i 40 nens) el que fa un promig de 2,3 persones per autocaravana.

La despesa total realitzada segons els tiquets recollits va ser de 9.107,48 € el que suposa una despesa mitja de 28,46€ per persona o una despesa mínima de 67,46€ per autocaravana.

També és important destacar que la despesa es va centrar majoritàriament en consum a nivell de petit comerç i d’activitats relacionades amb la cultura i el turisme:


SECTOR
%
Hostaleria
28,65%
Alimentació
27,00%
Roba, sabates i complements
25,56%
Turisme
10,45%
Altres
4,21%
Mercat
3,30%
Salut
0,56%
Transports
0,28%CONCLUSIONS:

Una petita àrea per unes 10 autocaravanes situada a un espai tranquil però a prop del centre i de l’oferta gastronòmica, de comerç i de turisme d’una població pot suposar una despesa dels autocaravanistes en el comerç de la població del voltant dels 500€ diaris en època de màxima afluència. També és important destacar que l’autocaravanista viatja tot l’any. El parc d’autocaravanes a l’Estat Espanyol és de 40.000 autocaravanes i es calcula que més de 400.000 autocaravanes de tota Europa venen a visitar-nos o van de pas cap a la resta de l’Estat Espanyol, Marroc o Portugal

La inversió realitzada en l’adequació d’un terreny en un àrea d’autocaravanes és fàcilment recuperable amb el cobrament dels serveis que dona l’àrea al autocaravanista, carregà d’aigua i llum, descarrega d’aigües grises i negres i pernocta.

La inauguració d’una nova àrea és motiu de ressenyes a revistes especialitzades, guies i buscadors d’àrees d’internet. Això suposa una publicitat gratuïta de la localitat i de la seva oferta turística.

La creació d’un àrea d’autocaravanes és una oportunitat per als municipis d’afegir un nou servei a la seva oferta turística i donar així resposta a una tendència en alça del turisme actual. Fomentant un turisme sostenible i de qualitat.

Sens dubte la creació d’un àrea d’autocaravanes suposa una incidència positiva en la economia local.