divendres, 22 de gener del 2016

PROPERAMENT ES CLARIFICARA LA LEGALITAT DE LES ÀREES D'AUTOCARAVANA

Fa uns dies vam ser convocats a la Generalitat per mantenir un canvi d'impressions amb els tècnics redactors de la nova llei de càmpings. Sembla que s'ha detectat per part de l'administració el vuit legal amb els que ens trobem a l'hora de projectar un àrea i ens van manifestar la voluntat de solucionar-ho.

S'esta redactant una llei prenent com a base de las lleis del País Basc i de Navarra i sembla que per fi s'aclarira la legalitat de les nostres àrees d'autocaravana i s'evitaran aixi les interpretacions arbitraries del tècnic de torn amb les que ens trobem constantment.

Per començar exclou de la normativa els aparcaments habilitats que existeixen tan en zona urbana com en carreteres i admet específicament la possibilitat de pernocta de conformitat amb la normativa de transit i circulació de vehicles en aquests espais, es a dir: cap problema amb les àrees existents i possibilitat de crear nous aparcaments habilitats.

Crea a mes la figura de les « àrees d'acollida d'autocaravanes en transit», defineix els equipaments mínims que han de disposar i sobre tot especifica que es poden projectar en qualsevol terreny, sigui quina sigui la seva qualificació urbanística, a no ser que la normativa municipal ho prohibeixi específicament.
L'estada màxima serà de 48 hores i es podran treure fora de l'autocaravana taules, cadires i similars. Es consideraran aquest espais com a establiments turístics amb les avantatges que això representa cara a la seva promoció per part de la Generalitat.

Nomes esperem que no s'enredereixi excessivament la seva aprovació i pugui entrar en vigor aquesta legislatura.